Velg veke i droppmeny og klikk så på aktuell treningstime.
Epost/brukarnamn: Passord: Er du ny brukar? Har du gløymt passordet?
Vilkår for bruk

Dei fylgjande vilkåra som listast opp her, regulerar brukarens bruk av dei tenestene kjøpt gjennom denne nettløysinga.Vi tar forbehald om at skrive- og trykkfeil kan forekome. Styret i Turngruppa kan endre desse vilkåra utan varsel.

  • Den som er registrert som brukar, er ansvarleg for betaling og kjøp av produktet/tenesta.

  • Tenestene/produkta gjev deg adgang til Turngruppa sine treningstilbod via elektronisk- klippekort, sesongkort eller betaling av ein enkelt time (dette kan varie frå tilbod til tilbod).

  • Har du manuelle klipp frå tidlegare kan desse overførast til elektroniske klipp.Ta kontakt med ein i styret.

  • Klippekort har gyldigheit så lenge det er klipp att.

  • Sesongkort har gyldigheit frå kl. 00.00 på «gyldig frå» dato og til kl. 23.59 på «gyldig til» dato.
  • Oppslag